THANLAB

Restaurant, 2022

อาคารพาณิชย์ที่เคยเป็นธนาคาร 3 ชั้นได้เปลี่ยนมาเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ และบาร์ในแต่ละชั้น หลังจากรื้อชิ้นส่วนเดิมออกเหลือเพียงฐานรากของอาคาร เช่น คอนกรีต คาน และเหล็กเท่านั้น อย่างไรก็ตามชิ้นส่วนเหล่านี้มีความน่าสนใจและใช้เป็นวัสดุหลักและเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โปรเจ็ค “ฐานลับ”
ชั้น 1 มีสนามรบหรือร้านอาหาร หลังจากถอดชิ้นส่วนเดิมออกแล้ว พื้น ผนัง และเพดานที่หยาบกร้านสามารถมองเห็นได้และคล้ายกับเศษซากจากการการต่อสู้ เลือกเฉพาะการตกแต่งที่จำเป็นเท่านั้น ตัวอย่างเช่นกระจกสามารถเพิ่มมิติใหม่ให้กับการตกแต่งภายในได้ แสงธรรมชาติที่ส่องมาจากด้านหลังอาคารยังใช้เพื่อปกป้องความลับและความน่าดึงดูดสเนห์ของอาคารด้วยการมีประตู
ชั้น 2 มีห้องผนัง ดูลึกลับปริศนาและมืดมน แต่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยแสงที่ตัดกับกระจก แถบตรงกลางพื้นมีลักษณะคล้ายฐาน อีกทั้งยังมีระเบียงด้านหน้าอาคารเพื่อให้มีพื้นที่หลากหลาย
ชั้น 3 มาถึงชั้นนี้คล้ายกับการเดินมาจากใต้ดิน เราสามารถมองเห็นซากปรักหักพังจากการทำลายกำแพงเก่าและใช้บางส่วนมาสร้างเรื่องราวที่มุมห้อง หลังจากเปิดประตูเข้าไปถึงบาร์แล้ว จุดเด่นคือ หลังคานำแสงเข้ามาในพื้นที่ มีลักษณะคล้ายกับบาร์กึ่งกลางแจ้ง พื้นที่แบ่งเป็นห้องสำหรับเพื่อนๆ เอกลักษณ์ของห้องได้รับแรงบันดาลใจจากแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า