SIAM PARASITE

Restaurant, 2020

แปลงร่างผับบาร์ที่เคยปิดไปแล้วให้กลายเป็นร้านอาหาร Modern Korean ที่ Inspired แนวทางการออกแบบร้านและเมนูอาหารมาจากภาพยนต์ และยังคงเก็บหรือแฝงสิ่งของที่มีอยู่เดิมจากร้านเก่า มาพัฒนารูปแบบและนำมาใช้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นครัว ชิ้นส่วนของบาร์ รวมถึงวัสดุตกแต่งอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดกับแนวความคิดใหม่ได้
จากความสนใจที่เจ้าของร้านนั้นอยากจะนำ scene หรือฉากสำคัญๆในภาพยนต์เรื่อง พาราไซท์ (Parasite/기생충) มาร่วมใช้ในการตกแต่ง ทำให้การออกแบบร้านในครั้งนี้สร้างความสนุกและแปลกตา อะไรที่ไม่เคยคิดจะได้ทำก็ถูกซ่อนหรือจัดวางให้เห็นในงานชิ้นนี้ไปด้วย