Préf

Bar & Restaurant, 2023

แรงบันดาลใจระหว่างสองวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความเงียบสงบและความเรียบง่ายซึ่งมีรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย สีสันที่ซับซ้อน และวัสดุที่เป็นธรรมชาติ
ด้วยสไตล์ "เจแปนดิ ฝรั่งเศส"