CAMIN

Restaurant, 2021

"นกกรงหัวจุก" แรงบันดาลใจที่ใช้การออกแบบ เกิดจากการแชร์ไอเดียเรื่องวิถีชีวิตของชาวปักษ์ใต้ร่วมกับเจ้าของร้านอาหารขมิ้น
กรงนกหัวจุกนั้นถือเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ซึ่งบ้านเรือนของทางภาคใต้นั้นมีประดับไว้อย่างแพร่หลาย
กรงนก สามารถสะท้อนรูปแบบงานหัตถกรรมของช่างพื้นบ้าน มีจุดเด่นของการสอดแทรกงานศิลปะไว้ได้อย่างหลากหลาย เช่นหัวเสากรงนกที่แกะสลักเป็นหัวบัว
ตัวเสาของกรงจะมีการกลึงและแทรกเม็ดมะยมไว้อย่างปรานีต มีการใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมที่ฐานกรงนั้นจะกว้าง ด้านบนกรงจะเล็ก ตามลักษณะการเลี้ยงนกกรงหัวจุก